Kriskommunikation ur ett barnrättsperspektiv

dec 6, 2022

Barnombudsmannen och Länsstyrelserna genomförde en digital konferens för 600 inbjudna tittare med syfte att öka kunskapen om hur man kan säkerställa barns rätt till information vid en samhällskris.

Elisabeth Dahlin, barnombudsman och Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inledningstalade.

Under konferensen berättade olika aktörer hur de arbetat med att ta fram information till barn, och även genomförd forskning på området presenterades på plats i StudioS19.

Modertor var Anna Engstrand och i panelsamtalet deltog Anna Toss, redaktör och utvecklare på Lilla krisinfo, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Yvonne Andersson, forskare och analytiker, Statens medieråd, Jenny Magnusson Österberg, redaktör 1177 samt Mona Tafvelin, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Konferensen avslutades med ett besök av Josephine Hattevig, projektledare och Malin Andersson, redaktör , från Lilla Aktuellt. Hela konferensen livetextades och teckentolkades.

Vi tackar Länstyrelsen Dalarna för förtroendet.