Läkare utan gränser i samtal om Covid-19

jun 24, 2020

Runt om i världen pågår en intensiv forskning för att hitta vaccin, diagnostik och behandling mot Covid-19.

Aldrig tidigare har så stora investeringar mobiliserats så snabbt för att hitta vaccin vid ett sjukdomsutbrott. Idag hade Studio S19 besök av Läkare utan gränser med Karin

Ekholm för ett samtal om covid-19 och ett framtida vaccin. Med sig hade hon Världshälsoorganisationens vaccinchef, Ann Lindstrand, på länk från Geneve samt sakkunniga Anna Blideman och Hanna Broberg från Läkare Utan Gränser. 

Se sändningen här