VIDEOPRODUKTION

Förutom rena studioproduktioner och onsite-uppdrag gör vi på StudioS19 även en hel del andra produktioner, exempelvis produktpresentationer och reklamfilmer, där vi använder oss av olika tekniker och verktyg.

Som produktionsbolag är vi då med och framställer filmen i flera stadier, oftast redan från utvecklingsfasen där manusarbetet är grunden till slutresultatet. 

I nästa fas tar förproduktionen vid, där produktionens olika roller tillsätts. Personal som inspelningsledare, fotografer, ljus- och ljudtekniker tas fram. Vid behov rekryteras även skådespelare för produktionens genomförande.

När filmen är färdiginspelad tar efterproduktionen vid. Materialet klipps ihop och visuella effekter framställs. Grafik tas fram och inkluderas och även musik adderas innan det färdiga resultatet är klart att publiceras. 

Exempel på videoproduktion 

Reklamfilm 
Informationsfilm
Produktpresentationer 
Utbildningsfilm 
Virtual Reality 
360