Beridna Högvakten

StudioS19 har under många år samarbetat med Beridna högvakten med att producera deras årsstämma från Grand Hotell i Stockholm.

Beridna Högvakten kontaktade och anlitade oss våren 2022 för att få hjälp med att spela in, redigera och färdigställa filmmaterial för användning i marknadsföringen med avsikt att få fler att uppmärksamma och bidra med ekonomiskt stöd till sin verksamhet.
Ett manus och inspelningsschema arbetades gemensamt fram och dessutom valdes inspelningsplatser ut vid ett antal möten.

Inspelningarna genomfördes sedan vid två tillfällen i maj månad 2022. Det skedde i och kring ridhuset på Kavallerikasernen på Valhallavägen och dessutom på olika platser i Stockholms innerstad.

Vid det första inspelningstillfället filmades bl. a ciceronen Ebba Kleberg von Sydow som berättade om verksamheten samtidigt som hästar, stallinteriörer och utrustningsdetaljer presenterades. Vid det andra tillfället filmade vi den Beridna Högvakten när de paraderade på gator och vid överlämningen på Slottet.

Vi jobbade i det här projektet med olika kameratekniker för att skildra verksamheten på bästa sätt, bl.a användes en gopro-kamera och en Sony FX3 med en Gimbal-stabilisator för åkningar i stallmiljö.
Inspelningarna genomfördes den 5 maj och den 23 maj 2022 och sedan vidtog redigering.
StudioS19
Beridna Högvakten

-
Alla Projekt