Story Keepers – En app för gymnasieelever om förintelsen

maj 4, 2021

Idag hade vi Rebecka Steinhoff från Raoul Wallenberg Academy på plats hos StudioS19. Rebecka ledde en lärare konferens där hon berättade om RWA:s projekt “Story Keepers”.

Ett projekt där elever ska få ta del av vittnesmål från förintelsen och sedan diskutera viktiga frågeställningar. Rebecka använde sig av vår Green Screen och konferensen distribuerades via Teams.