Svensk Sjöfart höll sitt höstmöte

dec 5, 2022

Ett team från StudioS19 åkte nyligen till Göteborg för att föreviga Svensk Sjöfarts Höstmötesdag 2022.

Temat på årets seminarium var ”Totalförsvarets (åter)uppbyggnad och dess betydelse för sjöfarten”. Fokus låg på hur sjöfarten och Sveriges försvar hänger ihop, vilken roll sjöfarten har för försvaret, försvarets behov av sjöfartskompetens och vad som krävs framöver.

Medverkade gjorde bland annat Marinchefen Ewa Skoog Haslum och Jens Nyqvist, militär representant till EU och Nato. Länk till sändningen finns här