Undervisningsformen seminarium bjuder in till diskussion

apr 18, 2022

Har du blivit inbjuden att delta i ett seminarium eller har du kanske sökt in till universitetet och kollat igenom kursplanen kanske du har stött på något som heter seminarium? Seminarier är något som vi stöter på i många situationer i skolan, på arbetsplatsen, vid ett kommande möte och vid otroligt många andra tillfällen. Vad är då egentligen ett seminarium? Detta är en mycket använd undervisningsform men även mötesform där personer, oftast i mindre grupper, träffas för att diskutera, dra olika slutsatser samt att pröva slutsatser mot varandra.

En fantastisk undervisningsform

Vid ett seminarium bjuds alla deltagare in till en diskussion där själva grundtanken och idén med seminariet är att ni ska utbyta kunskap med varandra. Innan ett seminarium är det vanligt att alla deltagare har delgivits frågor eller texter som ska läsas och reflektera över och det är denna kunskap som du fått genom detta som du tar med dig till samariumet. Här får du, och resten av deltagarna, en möjlighet att presentera er reflektion, att diskutera frågor och innehåll samt att dra olika slutsatser av vad ni kommit fram till. Detta är en fantastisk undervisningsform där man får möjlighet att samla på sig en fördjupad kunskap om det som diskuteras och att ta del av andras tankar och reflektioner.

Uppskattad av de flesta

Detta är en undervisningsform som används flitigt inom skolan och som uppskattas rejält av elever och lärare. Seminarium låter oss fördjupa oss inom olika områden och ämnen och vid diskussion med andra deltagare kan vi samla på oss mycket kunskap. Många elever uppskattar denna undervisningsform då de ges en möjlighet att samtala med andra och få olika insynsvinklar på olika problemställningar och att finna lösningar och svar tillsammans. Seminarium är idag en undervisningsform som fått ta allt större plats i undervisningen, och det har gett goda resultat där elever fått en bredare kunskap inom många områden.