Vad är digital videoproduktion?

okt 10, 2022

Digital videoproduktion syftar på att skapa videoinnehåll med digitala tekniker och verktyg. Det kan innefatta steg från planering av videoinnehåll till klippning, redigering, effekter och sändning av innehåll på internet eller i TV.

Digital videoproduktion innebär helt enkelt att digitala tekniker används i något moment av inspelning eller sändning av en video. Antingen används digitala tekniker från start till mål, eller någonstans i kedjan från inspelning till publicering. Ett exempel på när digitala tekniker används hela vägen är om innehållet spelas in på en digital kamera (vare sig det är en mobiltelefon, webcam eller en riktig videokamera), redigeras i ett videoredigeringsprogram på dator och till sist publiceras på internet. Ett exempel på när digitala tekniker används som ett delmoment är om innehållet spelas in på en analog kamera men sedan förs över till en dator för digital redigering.

Fördelar med digital videoproduktion

För att göra det enklare att förstå digital videoproduktion är det värt att nämna något om analog videoproduktion. Att spela in video analogt innebär att inspelningen sker på kassett eller filmrullar. Det vill säga så som filmer spelades in förr. Klippning och redigering skedde också analogt genom att filmrullarna konkret klipptes och klistrades ihop. Detta var både kostsamt och tidskrävande. Med digital videoproduktion kan i princip vem som helst filma, redigera och klippa ihop videoinnehåll. Det enda som behövs är någon typ av digital kamera och en dator, mobiltelefon eller surfplatta som har ett installerat videoredigeringsprogram. Fördelarna med digital videoproduktion är med andra ord att det både är mer tillgängligt och går snabbare.

Digital videoproduktion av hög kvalitet

Att redigera, spela in eller sända innehåll är med andra ord enkelt. Det betyder dock inte att det är enkelt att producera innehåll av hög kvalitet. Ett exempel på ett företag som sysslar med digital videoproduktion professionellt är Studios19.