Vad är en Explainer film?

sep 7, 2022

En explainer film är en film, ibland reklamfilm, som förklarar en process eller hur en sak kan användas på ett enkelt sätt. Det är ett bra verktyg för företagare som vill förklara avancerade processer och produkter för sina kunder. En explainer film kan också användas för marknadsföring.

En förklarande film

En explainer film är en film som på ett pedagogisk sätt förklarar något viktigt. Det kan vara hur en tjänst fungerar eller hur en maskin kan producera varor. Den stora fördelen med en explainer video är att avancerade processer blir lättillgängliga även för personer som inte kan så mycket om ämnet. Explainer filmer är också roliga att titta på, då processen blir en miniberättelse. Det gör att din explainer video kan få fler personer att titta igenom hela filmen än en vanlig reklamfilm.

Pedagogisk reklamfilm

Ett annat ord för explainer film är infomercial. Som företagare vill du få fler kunder. För att kunderna ska förstå vilken nytta de har av dina produkter och tjänster måste de även förstå hur din vara fungerar. Hur den kan fylla deras behov och förbättra deras liv. Vanligtvis används animation så att det blir tydliga bilder. Med bilder och pilar förklarar filmen hur något fungerar, men också vad slutmålet blir: hur en packmaskin kommer att kunna packa snabbare eller hur en marknadsföringstjänst kan nå individer inom en särskild målgrupp.

Explainer film som marknadsföringsverktyg

 

En snygg explainer film kan du både använda för att sälja fler produkter till dina nuvarande kunder, men även för att få nya kunder. Du skickar med filmen i nyhetsbrev och lägger ut den på sociala media. Har företaget en YouTube-kanal är det smart att lägga upp den där. Din explainer film kommer både ge dig fler kunder och varumärket en boost. Folk gillar företag som bjuder på kunskap. Filmen kommer också nå personer som inte ens visste om att din produkt eller tjänst fanns. Eftersom en explainer video förklarar på ett enkelt och utförligt sätt så kommer tittaren snabbt förstå huruvida de själva bör köpa produkten eller tjänsten.