Vad är en filmstudio?

jun 10, 2022

Ordet “filmstudio” kan syfta på olika saker: en lokal som används för inspelning av film, ett företag som sysslar med filmproduktion eller en filmklubb bestående av medlemmar som, till exempel, ägnar sig åt att titta på eller diskutera film.

De vanligaste betydelserna är dock antingen en studio för inspelning eller ett företag för filmproduktion. En filmstudio är vanligtvis utrustad med en scen och den går att mörklägga fullständigt. Scenen används för att bygga upp scenografier anpassade till de filmscener som filmas där. Mörkläggningen är till för att de som filmar ska kunna ljussätta scenerna precis som de önskar. I vissa fall kan ordet filmstudio också användas som en beteckning för en hel anläggning där man filmar, det vill säga flera inspelningsbyggnader. Filmstudio som ord för ett produktionsbolag är i någon mån en anglicism, det vill säga ett engelskt ord som försvenskats. På engelska avser “film studio” främst ett produktionsbolag medan ordet “sound stage” används för själva inspelningsstudion.

Vad gör man i en filmstudio?

Om det handlar om en filmstudio i bemärkelsen en lokal där man filmar används den såklart för att göra olika typer av film. Det behöver dock inte handla om film i bemärkelsen “långfilm” utan kan lika gärna handla om TV-produktioner, reklam- och informationsfilmer och så vidare. Vissa filmstudior använder sig av vad som kallas för greenscreen-teknik för att på digital väg skapa bakgrunder och miljöer för aktörer att befinna sig i. I och med det har filmstudions användningsområde på senare år också kommit att bli större. Filmstudion är inte längre en plats där man enbart filmar inomhusmiljöer utan kan numera användas för att skapa illusionen av i princip vilka typer av miljöer som helst. Andra filmstudios använder stop motion-teknik vilket innebär att man också kan låta skådespelare spela allt från fantasykaraktärer till monster och superhjältar.