Vad är en flerkamerastudio?

okt 10, 2022

En flerkamerastudio är en studio som ger möjligheten att spela in eller sända innehåll med multi-cam-tekniker (multi camera setup). Som namnet avslöjar handlar det om inspelningar eller sändningar där man drar nytta av flera kameror. Oftast i studiomiljö, det vill säga en flerkamerastudio.

Multi-cam jämfört med single-cam

Multi-cam kan kontrasteras mot single-cam (single camera setup) där man använder en kamera för innehållet. Single-cam behöver inte nödvändigtvis betyda att produktionen är låst till en enda kamera, i praktiken kan flera användas. Det handlar snarare om skillnader i perspektiv. Med single-cam ges känslan av att det filmade skeendet följs från ett perspektiv. Det är en metod som är vanlig inom film och TV-serier som filmas “on location”, det vill säga som inte filmas i studiomiljö.

Multi-cam – ett sätt att göra studioinnehåll mer dynamiskt

Multi-cam är på motsvarande vis vanligare inom TV-produktioner i studiomiljö, till exempel nyhets- och intervjuprogram, så kallade “multi-cam”-komedier (sitcoms som filmats i studio) och dylikt. En av aspekterna som man drar nytta av med flera kameror i en studio är att innehållet kan göras mer dynamiskt genom att växla mellan olika kameror, och därmed olika perspektiv. Därmed kan man undvika att innehåll som producerats i en studio känns statiskt och livlöst. Du kan till exempel tänka på de tillfällen i en nyhetssändning då ankaret säger någonting i stil med “nu ekonominyheterna” samtidigt som denne vänder sig mot och sändningen klipper mellan två olika kameror.

Flerkamerastudio för ditt innehåll

En flerkamerastudio kan som du förstår användas för produktion av många olika typer av innehåll, både för TV och webben. Närhelst det handlar om sändning eller inspelning av innehåll från en studio eller scen. Ett exempel på ett företag i Sverige som kan hjälpa dig med att producera innehåll i en flerkamerastudio är Studios19 som har en studio mitt på centrala Södermalm i Stockholm.