Vad är en fotostudio?

jun 16, 2022

En fotostudio är i första hand ett rum som används för fotografering, ordet kan dock också användas som synonym för ett företag som sysslar med foto. Det finns egentligen inga särskilda krav för vad som utgör en fotostudio, det kan i princip röra sig om vilken typ av rum som helst.

Typiskt sett syftar man dock på en lokal som är speciellt anpassad för just fotografering. Det betyder att rummet innehåller utrustning för ljussättning, olika typer av draperier och väggbeklädnader med mera för att kunna ta foton för olika sammanhang och med olika bakgrund. Typiskt går en lokal som är avsedd som fotostudio att mörklägga helt och hållet. Detta för att fotografen eller ljussättaren ska kunna ljussätta motivet på det sätt som önskas, till exempel med belysning nedifrån, från sidan, uppifrån, bakifrån eller framifrån. Belysningsteknik används bland annat för att skapa olika effekter med skuggor.

Vad används en fotostudio till?

Enkelt uttryckt för olika typer av fotografering. Det kan handla om allt från fotografering av personer och ting. För konstnärliga såväl som formella syften, till exempel för att ta familjefoton, passfoton, porträtt med mera. I professionella fotostudios tas fotografier både i färg, svartvitt samt med andra fotografiska tekniker.

När började fotostudios användas?

Historien om fotostudion sträcker sig tillbaka till 1840-talet. En fotostudio var då dock vad man idag i mångt och mycket skulle betrakta som ett vanligt rum. Naturligt ljus användes för ljussättning och man föredrog i det avseendet belysning norrifrån. Fotostudion blev mer specialiserad i samband med att blixt började användas. Till en början i form av magnesium-tråd, från 1860-talet och framåt blev det allt vanligare med elektroniska blixtar. Det första användningsområdet för fotostudios var för porträttfotografier. I det avseendet var fotostudion en stor anledning till att porträttmåleriet över tid kom att dö ut.