Vad är en greenscreen studio?

jun 30, 2022

En greenscreen-studio är en lokal som används för att ta foton eller film med så kallad greenscreen-teknik. Greenscreen-teknik är en form av teknik för projicering där man digitalt lägger in andra bakgrunder bakom de aktörer eller motiv som filmas i en scen. På så sätt kan man mer eller mindre realistiskt få det att verka som att motivet befinner sig i en annan miljö än i en studio. Tekniken fungerar på så sätt att man typiskt sett filmar framför en neongrön skärm. Trots namnet ”greenscreen” måste den dock inte vara grön. Vad som däremot krävs är att färgen står i kontrast mot det som filmas. Det behövs nämligen för att man under postproduktionen ska kunna ersätta bakgrunden mot den miljö man eftersträvar. Detta gör man då i en dator, där den läser av och ersätter den färg i bakgrunden som specificerats, till exempel neongrönt.

Vad används en greenscreen studio till?

Det finns egentligen inga gränser för användandet. Det vanligaste är dock att greenscreen används vid inspelning av filmer inom sci-fi-, fantasy- och superhjältegenrerna. Där kan tekniken användas för att låta aktörerna befinna sig i futuristiska och storskaliga miljöer, magiska skogar eller stora hav. För att bara ta några exempel. Det är inte heller ovanligt att greenscreen används inom TV-produktion, till exempel för att ge en bakgrund till nyhetsankaret eller meteorologens väderrapport.

Stop motion – besläktat med greenscreen

En teknik som är närbesläktad greenscreen-tekniken är den som kallas för stop motion. Men istället för att sätta bakgrunden digitalt innebär stop motion att skådespelare ikläder sig en färgad dräkt vars färg senare går att ersätta på digital väg. I och med det kan man inte bara låta skådespelare befinna sig i vilka miljöer som helst, man kan också låta dem spela roller som superhjältar, monster, fantasykaraktärer och mycket annat.