Vad är ett hybridmöte?

apr 12, 2022

Det finns flera sätt att hålla möten, fysiska möten där alla sitter i samma rum, digitala möten där alla sitter på olika ställen och möts via datorskärmen och så finns det hybridmöten som alltså är en blandning av dessa två varianter. Rent praktiskt innebär det att en del mötesdeltagare kan sitta tillsammans medan andra deltar på distans via internetuppkoppling.

När passar hybridmöte

Det finns många tillfällen då hybridmöte kan vara det bästa alternativet. Till exempel när deltagarna sitter i olika delar av världen. Då kan ett hybridmöte spara både tid och pengar om alla kan delta utan att behöva ge sig ut på kostsamma och tidskrävande resor. Efter pandemin är det också många som fortsätter att jobba hemifrån då och då, men kanske ändå behöver delta på möten på kontoret. Då kan de som är på kontoret mötas som vanligt medan de kollegor som är på annan ort eller jobbar hemifrån koppla upp sig och delta på distans.

Det är dock viktigt att tänka igenom i förväg vad syftet med mötet är och att tänka lite extra på att alla måste få samma förutsättningar att vara delaktiga i mötets innehåll och diskussioner. För de som deltar på distans kan det annars lätt bli en exkludering då de ju inte får samma chans att delta i det informella pratet före mötet eller i någon paus.

Digital mötesteknik

Vid möten där det finns distansdeltagare är det viktigt att alla är överens om hur det ska gå till att begära ordet och att alla gör på samma sätt oavsett om man deltar på plats eller inte. Alla deltagare i mötet måste få samma förutsättningar att säga sitt och kanske rösta om det är beslutsmöte. Det kan krävas lite extra planering för att få till ett riktigt bra hybridmöte men många tror att hybridmöten kommer att bli allt vanligare i framtiden.