Vad gör en filmproducent?

jul 12, 2022

Vid alla filmproduktioner finns det ett filmbolag och en producent som producerar filmen. En producent har ansvar för hela projektet från början till slut.

Filmproducentens roll

Filmproducenten ansvarar för att leda själva projektet, alltså filmen, från att filmbolaget beslutar att producera filmen, tills hela filmen är klar. Den ansvarar för finansieringen, audition för skådespelare, att hitta inspelningsplatser, sköta dagsscheman och att få hela arbetet att rulla på. Det handlar både om ett övergripande ansvar, men även att ha koll på detaljerna.

Filmproducenten och filmregissören

Alla filmer har en eller flera filmproducenter samt en filmregissör. Det är filmregissören som leder själva arbetet på plats, med skådespelarna. De har alltså två helt skilda roller, även om de naturligtvis har mycket med varandra att göra och behöver samarbeta. Under filminspelningen ser filmproducenten till att de följer tidsscheman, ansvarar för att de kan ta sig från en inspelningsplats till en annan och att projektet inte överskrider budgeten. En filmproducent går dock inte in och anvisar skådespelarna om hur de ska spela en roll eller vad de ska säga. Innan inspelningen sätts igång är det filmproducenten som ansvarar för castingen, att hitta rätt skådespelare till rätt roll. Men i slutändan brukar filmproducenten och filmregissören tillsammans besluta om vilka skådespelare som ska agera i filmen.

Få projektet genomfört

Medan filmregissören är ansvarig för det mer kreativa och känslofyllda, så är alltså filmproducentens roll helt enkelt att genomföra projektet. Det handlar mer om ett projektfokus, att se en film som ett eget företag, än att få skapa och vara kreativ. Dock är det ett väldigt kreativt jobb. En filmproducent måste hela tiden hitta nya lösningar, vara kreativ för att få ihop hela projektet och hålla sig till budgeten. Förutom att personen också uppehåller sig på filminspelningen till viss del och får vara en del av det konstnärligt kreativa arbete som filmregissören och skådespelarna utför.