Vad gör ett produktionsbolag inom film?

sep 6, 2022

Filmproduktion är en hantverksmässig och kreativ process där animerad film eller spelfilm framställs. Produktionen innefattar hela den kreativa processen, där grundidén först alstras fram tills att filmen är klar att visas för publik. Den professionella filmproduktionen har funnits ända sedan mediet film uppfanns, och är numera en industri som omsätter många miljoner. Filmproduktionsbolag producerar filmer som går upp på biografer i första hand, men de kan också gå direkt till TV eller streamingbolag.

Flera stadier för framställning

Produktionsbolaget framställer filmen i flera stadier. Den första är utvecklingsfasen, där manusarbetet lägger grunden till hela filmen. Manuset utgår från en grundidé som sedan efter bearbetning kan utökas till ett färdigt filmmanus. Manuset kan framställas internt via produktionsbolaget eller av en extern författare som sedan kontaktar olika produktionsbolag som vill producera filmen. Om manuset väljs för att utvecklas vidare till en film kommer nästa steg, där filmregissörer och producenter säkerställer finansieringen av filmen.

I efterföljande fas tar förproduktionen vid, där arbetet planeras på ett övergripande sätt. Här sätts inspelningsschema och budget. Produktionsledare, regissör, rollsättare och platsletare tillsätts. Även annan personal som inspelningsledare, fotograf och ljudtekniker krävs. Produktionsbolaget är involverat i hela processen. När inspelningen av filmen börjar krävs mer personal, i form av rekvisitör, regiassistenter, scripta, redigerare och många fler.

När filmen är färdiginspelad tar efterproduktionen vid. Filmen klipps ihop och visuella effekter framställs. Skyltar, för- och eftertexter till filmen läggs in. Filmens musik behöver komponeras och adderas, med en ljudmix som utgör filmens övriga ljudatmosfär. När filmen är färdig sägs den ha nått “final cut”. Då produceras en klipplista och man skapar ett masternegativ. Negativet kopieras sedan till ett positiv, och denna kopia blir sedan master för alla filmer som produceras. Filmbolaget kan göra en testvisning inför en utvald publik. Feedback kan leda till att scener i filmen tas om eller klipps bort. Som sista steg görs distribution av filmen, som visas på biografer eller säljs vidare till TV-kanaler.