Hur berör reklamfilm oss?

sep 7, 2022

Reklam handlar väldigt mycket om att skapa känslor och längtan. Reklamfilmen påminner om ett behov som kunden har och som just ditt företag kan tillgodose. En riktigt bra reklamfilm berör och får kunden att identifiera sig med den livsstil som företaget förmedlar.

Behov

För att det ska vara aktuellt att köpa en produkt eller tjänst från ditt företag måste kunden se en mening i affären, alltså känna att den har ett behov av din produkt. Det första som du måste identifiera är dina kunders behov och på vilket sätt som just ditt företag kan uppfylla det. Behovet kan vara att kunden sparar tid eller pengar. Eller att det är en lösning på ett vardagligt praktiskt problem, som hur man enkelt får hundens tassar rena efter en promenad. Behovet kan också vara inom personen: önskan om en särskild livsstil, annan ekonomisk situation eller hur man blir bemött.

Känslor

Så gott som alla reklamfilmer ger upphov till känslor. Som företagare vill du att din reklamfilm ger rätt slags känslor hos din målgrupp. Om du säljer tekniska prylar kan känslorna vara tillfredsställelse i att se den strömlinjeformade tekniska processen, lättnad över att spara tid eller att kunden vill identifiera sig med kvalitativa produkter. Säljer du tjänster till företagare vill du att reklamfilmen ska ge känslor kring ”framgång” och att dina tjänster och produkter uppfattas futuristiska. En webbshop som säljer skönhet och mode vill att kunderna ska vilja känna sig som modellerna i filmen. En smart reklamfilm ger rätt känslor till rätt målgrupp utifrån deras behov.

Identifikation och livsstil

En reklamfilm som berör skapar också identifikation. Kunden identifierar sig med era värderingar, som att plantera träd, skänka överflöd till fattiga, bo i ett fint hus eller handla lokalt. Tittaren ska vilja vara en del av er värld och den livsstil som filmen representerar. Den personliga livsstilen är oerhört viktig för dagens konsumenter.