Vad är ett videomöte?

sep 6, 2022

Med teknikens framsteg kommer nya sätt att anordna möten på. Chefer och anställda på internationella företag liksom studenter som läser på distans har haft videomöten på schemat under ett antal år, och under 2020 blev digitala möten en vida känd företeelse. Så blev även de tekniska strul och mänskliga snedsteg som ett digitalt möte kan innebära. Läs vidare för att få veta mer om vad ett videomöte är, och få tips på hur du tar dig igenom dem utan fadäser.

Ett videomöte är precis som det låter ett möte som sker via video, alltså digitalt med både ljud och bild. Det finns många plattformar för videomöten, till exempel Zoom och Microsoft Teams. Videomöten förknippas ofta med jobbmöten eller projekt, men används också i skolor, privat och i vården.

Varför videomöte?

Med videomöten kan du samtala och hålla möten oavsett geografiska avstånd. Du slipper även kostnader för eventuella resor, medan mötet blir personligare än att enbart kommunicera exempelvis via mail.

Tips inför videomötet

Generellt sett gäller samma normer och etikett som för ett fysiskt möte, men för att videomötet ska fungera smärtfritt finns det några saker som är bra att ha koll på.

  • Är det du som anordnar mötet? Prova tekniken i förväg så att mikrofoner, kamera och så vidare fungerar.
  • Välj en tyst plats utan störande ljud. Stäng av din mikrofon när du inte pratar.
  • Tala tydligt, med mikrofonen på ett lagom avstånd från munnen. Många tjänster erbjuder dig att testa ljudet i förväg så du vet om du hörs bra.
  • En väl upplyst miljö utan visuella distraktioner i bakgrunden är att föredra.
  • Vid ett digitalt möte är det extra viktigt att låta varandra komma till tals, en i taget. Kom gärna överens om ett system, till exempel Zooms handuppräckningsfunktion eller att den som vill säga något skriver i den tillhörande chatten.
  • Kom överens i förväg om hur ni ska göra om tekniken strular så att alla vet om de ska vänta på en ny möteslänk, ses på en ny tid eller något annat.