Hur får man till ett bra digitalt möte?

sep 7, 2022

Idag är det väldigt vanligt med digitala möten, vilket sparar både tid och pengar. Men du vill att mötet verkligen ska ge någonting och vara effektivt. Det finns mycket du kan göra för att skapa ett riktigt bra möte online.

Teknik och plattform

Om du är ansvarig för ett möte är det viktigt att du har kunskap om tekniken och plattformen, särskilt om ni ska använda specialfunktioner under mötet. Som ledare bör du alltid logga in i förväg och förvissa dig om att allting fungerar. Då får ni en bra start och sparar tid.

Planera

Du bör planera ett digitalt möte lite extra mycket. Mötet måste ha ett tydligt syfte och ett upplägg som alla mötesdeltagare är införstådda med. Mejla gärna ut både syfte och upplägg i förväg.

Ha riktlinjer för kommunikationen

Det är klokt att besluta vilken slags kommunikation som ni ska satsa på. Vill ni kunna samtala med varandra? Eller är det mer en monolog där deltagarna helst ska skriva frågor i chatten? Tänk igenom vad som är syftet med mötet och vilken slags kommunikation som blir bäst.

Skapa flödande samtal

Ett problem med digitala möten är att tekniken gör att mötet känns mindre levande, men det finns lösningar. Om målet är att ni ska kunna samtala och komma med idéer bör alla ha mikrofonerna på hela tiden. Det finns rent av en fördel med att låta bakgrundsljud finnas med, så som harklingar. Det gör att man lättare förstår vad de andra menar på riktigt. Samtalet blir mer flytande och autentiskt. Är ni en grupp som ofta möts online kan det vara klokt att medvetet arbeta på att få till bra och flödande samtal. Glöm inte heller bort att ha ögonkontakt med varandra. Försök att behandla det digitala mötet som ett möte där ni är i samma rum genom att titta på varandra. Att både kunna se och höra, samt känna sig sedd och att de andra hör vad man säger gör stor skillnad.