Hur fungerar en kamera?

okt 4, 2020

Det är knappast överraskande att kameran i smartphones har blivit det mest populära fotograferingsverktyget idag. Även om det klassiska kamerahuset skiljer sig avsevärt från modern digital teknik, är grundprinciperna för hur en kamera fungerar fortfarande liknande. Termen “kamera” härstammar från det latinska uttrycket “camera obscura”, vilket betyder “mörkt rum”. En kamera är uppbyggd av tre huvuddelar: 1) Lins, 2) Kamerahus, och 3) Film eller minneskort.

Vad är en fotostudio?

Kamerans uppbyggnad

Inom kamerahuset ligger en film eller bildsensor, och linsens uppgift är att avbilda motivet framför kameran på denna film eller sensor. Ljuset från motivet, som antingen utstrålar eget ljus eller reflekterar ljus från en blixt, benämns som infallande ljus. Detta ljus passerar genom linsens glas och speglar där det bryts för att träffa filmen eller sensorn på precis rätt punkt. I en digital kamera fångas bilden av en ljuskänslig panel som omvandlar informationen till digital data och lagrar den på ett minneskort.

För att fullt ut förstå hur en kamera fungerar är det viktigt att bekanta sig med några grundläggande begrepp

Begrepp för att förstå hur en kamera fungerar

Vad innebär Brännvidd? – Brännvidden påverkar hur mycket av scenen som faktiskt fångas i bilden, dvs “filmen”. Men termen är mer teknisk och representerar avståndet mellan objektivets optiska centrum och dess brännpunkt (fokus).

Vad betyder Brännpunkt (fokus)? – Brännpunkten är den punkt inuti kamerahuset där det infallande ljuset konvergerar efter att ha reflekterats och brutits genom objektivet. Det kan också kallas fokuspunkt.

Vad är Bländare? – Inuti kamerahuset är filmen eller bildsensorn i totalt mörker. För att kontrollera hur ljuset kommer in i kamerahuset skyddas och regleras det av bländaren och slutaren. Bländaren, som sitter framför slutaren, justerar mängden ljus som tillåts in när slutaren öppnas och stängs, det vill säga “diametern på öppningen”.

Vad innebär Slutare? – Slutaren öppnar och stänger sig, och tillsammans med bländaren reglerar den mängden ljus som kommer in och träffar filmen eller bildsensorn. Medan bländaren kontrollerar storleken på öppningen som släpper in ljus, reglerar du slutaren genom att ange hur lång tid öppningen ska vara öppen för att släppa in ljus (slutartid).

Läs mer här