Vad är ett digitalt möte?

apr 12, 2022

Behovet av digitala möten ökade lavinartat under pandemin när det plötsligt blev nödvändigt för väldigt många att arbeta hemifrån. Benämningen “digitalt möte” avser möjligheten att mötas i små eller stora grupper där alla sitter på distans och är uppkopplade via sina egna datorer, läsplattor eller mobiler.

Plattformar för digitala möten

Tekniken att mötas digitalt fanns redan före pandemin men har utvecklats enormt i takt med efterfrågan och det har kommit nya plattformar för ändamålet. Vilken plattform som passar bäst kan bero på många olika faktorer som tillgång till IT-kompetens, kostnader, uppkopplingskapacaitet men också på behov av att se presentationer, interagera online eller kunna ha alla mötesdeltagare synliga i bild samtidigt. Beroende på ändamål kan det också finnas krav på tillgänglighet såsom automatisk textning, möjlighet att förstora eller låsa fast exempelvis bild på teckenspråkstolk.

Hur går ett digitalt möte till

Den som planerar ett digitalt möte bör först och främst välja plattform utifrån behov och ändamål. För återkommande behov kan det vara bäst att välja en bestämd lösning som alla blir bekväma med att använda. Därefter bokar arrangören in sitt möte genom att välja datum och tid och sedan bjuda in samtliga mötesdeltagare, vanligen via e-post. Den som får en inbjudan till digitalt möte får också en länk som används för att logga in på mötet när det börjar.

Digital mötesteknik

Att mötas digitalt kräver en annan mötesteknik än ett fysiskt möte. Det är till exempel viktigt att vara överens om hur mikrofon och kamera ska användas och hur ordet ska fördelas. Många plattformar har dessutom särskilda funktioner för att begära ordet eller rösta i olika frågor som alla bör känna till. Det kan också finnas en chatt-funktion för att skicka enklare kommentarer i text. Precis som vid fysiska möten går det att visa presentationer av olika slag så alla deltagare kan se bilderna på sin egen skärm. Digitala möten blir ofta effektiva i tid och rum.