Vad gör en exekutiv producent?

nov 21, 2022

Vad gör en exekutiv producent? En exekutiv producent är vanligtvis ledaren för hela tv- eller filmproduktionen. Kort och gott personen som övervakar produktionens resa från manus till film.

Exekutiv producent är den som skaffar och säkerställer finansieringen av en produktion, detta kan göras genom ett oberoende bolag, genom en studio eller att finansiera filmen själv. Den exekutiva producentens största prioritet är att se till att de har pengar för att slutföra projektet.

Exekutiva producenter fungerar som spindeln i nätet mellan filmens finansiärer och producenterna som i slutändan driver produktionen och övervakar efterproduktionen. Om en studio eller ett produktionsbolag finansierar filmen är den exekutiva producenten vanligtvis en ledande anställd eller en chef.

Rollen varierar dock avsevärt beroende på en mängd olika faktorer. Ibland är titeln exekutiv producent bara ”på papperet”. Det kan användas för att ge cred åt en etablerad författare som har skrivit en bok men inte haft mycket med själva produktionen att göra.

I vilken omfattning de är inblandade i själva produktionen varierar. Ibland har de en roll i manus, casting och crewing. Andra gånger överlåts dessa uppgifter till producenten, produktionsledaren och casting director.

Många verkställande producenter är frilansande. Ofta är de ägare till produktionsbolaget som gör produktionen. De arbetar oftast med flera samtidigt.

Vad är en exekutiv producent bra på?

Ledarskap: ta ansvar för beslut och utfall, leda alla avdelningar uppifrån, kommunicera.

Kunskap om branschen: har stor kunskap om och en passion produktion, uppskatta trender inom tittande, förutsäga vad som kommer att bli populärt.

Kreativitet: generera nya spännande idéer

Förhandling: ha ett bra sinne för affärer

Förståelse av produktion: förstå hur program görs, produktionsscheman och de beslut som måste fattas.

Exekutiv producent är den högsta rollen i en TV/filmproduktion. Du måste arbeta i tv i många år för att nå den positionen. De flesta exekutiva producenter tillbringar många år som producenter.